AMBROSIUS

Církevního otce do každé rodiny

Nechte církevní otce hovořit česky!

Posláním spolku Ambrosius je podporovat nové překlady církevních otců do českého jazyka a jejich popularizaci.

Co se chystá

V nakladatelství Krystal OP vychází již několik let ediční řada Patristika, ve které vyšlo několik svazků věnovaných např. sv. Ambrožovi (odtud i název našeho spolku), sv. Augustinovi, sv. Janu Zlatoústému či kněžství v prvních staletích církve. V následujících letech bychom, ve spolupráci s nakladatelstvím a za podpory našich donátorů, přivedli k životu i další díla. Co chystáme?

  • Tertulián, O modlitbě, ed. D. Vopřada – P. Koronthály, vyjde 2020
  • Sv. Jan Zlatoústý, Křestní katecheze, ed. J. Pavlík, vyjde 2020
  • Sv. Quodvultdeus, Předkřestní promluvy, v přípravě
  • Sv. Ambrož, Pokání, v přípravě
  • Tertulián, Křest, ed. D. Vopřada – P. Koronthály, v přípravě
  • Sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, v přípravě
  • Sv. Ambrož, Patriarchové, v přípravě

Podporují nás

Činnost spolku Ambrosius a vydávání patristických spisů finančně podpořila Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vydávání patristických spisů dlouhodobě podporuje nadace Renovabis, která finančně podpořila většinu vydaných i připravovaných svazků. Dárcům za pomoc děkujeme.

Podpořte naši činnost

Chcete-li vydávání patristických děl v češtině podpořit, budeme velice rádi: krom toho přispějete na dobrou věc. Můžete tak činit po malých částkách každý měsíc, případně jednorázově. Pro potřeby daňového přiznání můžeme zaslat potvrzení o daru. Číslo účtu je uvedeno níže v kontaktech.

Kontakt

Ambrosius z.s.
K Rotundě 100/10
128 00 Praha 2 – Vyšehrad
e-mail: ambrosius.cz (at) gmail.com

Číslo účtu: 123-19740287/0100